Zmeny v s.r.o. už od 129 €

Zmeny v s.r.o. – kdekoľvek na Slovensku, bez potreby osobného stretnutia.

V cenách je už zahrnutý aj súdny poplatok – konečná cena.

 

Vypočítajte si sami:

0,00
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
V cenách je už zahrnutý aj súdny poplatok - konečná cena
0,00
Field is required!
Field is required!
Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
Telefón: 09xxxxxxxx
Field is required!
Field is required!
Email
Field is required!
Field is required!

V uvedených cenách nie je zahrnuté:
– overenie podpisov
– zvýhodnený poplatok za vydanie každej jednej viazanej, alebo remeselnej živnosti v sume 11 €

Aký je postup ?

  • Vyplňte dotazník niššie.
  • Na Vašu e-mailovú adresu Vám zašleme formulár pre zmeny v s.r.o. potrebný k vypracovaniu kompletnej dokumentácie.
  • Po preposlaní vyplneného formuláru pripravíme všetky dokumenty ktoré Vám pošleme na kontrolu mailom spolu so Zmluvou o dielo a zálohovou faktúrou k objednanej službe.
  • Po uhradení a pripísaní platby na náš účet Vám pošleme vypracované dokumenty k zmene v s.r.o. e-mailom na overenie a podpísanie spolu s originálnou faktúrou k danej úhrade.
  • Ak je to potrebné, ohlásime zmenu na živnostenskom úrade.
  • Vypracujeme a podáme návrh na zápis zmien spoločnosti do obchodného registra.
  • Uhradíme súdny poplatok.
  • O zápise zmeny Vás budeme informovať e-mailom.

 

Od 01.10.2020 platí, že každý, kto má nedoplatky na Daňovom úrade, alebo Sociálnej poisťovni a kto bude uvedený ako povinný v Registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie nebude môcť:

  • previesť svoj obchodný podiel v s.r.o. na iného spoločníka alebo inú osobu;

  • nadobudnúť obchodný podiel v s.r.o.;

  • byť zapísaná ako konateľ v s.r.o.