Kontakt

TIMID s.r.o.

Štefánikovo nám. 5
prvé poschodie č. dverí 113-114
052 01 Spišská Nová Ves

mobil: 0948 249 495
email: info@timid.sk

IČO: 46 530 801

Bank. spojenie:
Tatra banka a.s.

Číslo účtu:
SK1411000000002921871985