Kompletné založenie s.r.o.

NOVÁ S.R.O. AJ BEZ OSOBNÉHO STRETNUTIA UŽ ZA 329,- EUR

  • Uvedená cena je konečná bez iných skrytých poplatkov
  • V cene pre kompletné založenie s.r.o. je zahrnutý zvýhodnený súdny poplatok vo výške 220,- EUR
  • Ľubovoľný počet voľných živností v cene založenia

Osoba, ktorá má nedoplatky na Daňovom úrade, alebo Sociálnej poisťovni a voči ktorej je vedená exekúcia, si nebude môcť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Súhlasom správcu dane je možné „prelomiť“ toto obmedzenie, exekúciu súhlasom prelomiť nemožno.

 

AKÝ JE CELÝ POSTUP ZALOŽENIA?

  • Vypíšte nám prosím Kontaktný Formulár.
  • Na Vašu e-mailovú adresu Vám zašleme formulár pre založenie s.r.o. potrebný pre vypracovanie kompletnej dokumentácie.
  • Po zaslaní vyplneného formuláru k založeniu s.r.o. Vám vypracujeme Zakladateľskú listinu alebo Spoločenskú zmluvu, ktorú Vám pošleme na kontrolu mailom spolu so Zmluvou o dielo a zálohovou faktúrou za objednanú službu.
  • Po uhradení a pripísaní platby na náš účet, Vám pošleme vypracované dokumenty k s.r.o. e-mailom na overenie a podpísanie so sprievodným listom a s originál faktúrou za prijatú platbu.
  • Overené a podpísané dokumenty v počte ako je uvedené v sprievodnom liste, nám následne pošlete na našu korešpondenčnú adresu.
  • Na základe overených a podpísaných, nami vypracovaných vypracovaných dokumentov vybavíme živnostenské oprávnenie.
  • Vypracujeme a podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.
  • Zaplatíme povinné správne poplatky za zápis spoločnosti do ORSR.
  • O zápise Vašej novej s.r.o. do Obchodného registra Vás budeme informovať emailom.

Dodatočné náklady klienta:

  • Úradné overenie podpisov na vypracovaných dokumentoch
   ( matrika 2,00 EUR alebo notár cca 5,30 EUR za podpis )
  • Zvýhodnený správny poplatok za vydanie každej jednej viazanej alebo remeselnej živnosti
   je 11 EUR ( ten sa pripočíta k sume založenia sro )

Od 01.01.2016 sa nemusí základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom vložiť na účet v banke. Je postačujúce vyhlásenie správcu vkladu o splatení finančných prostriedkov do pokladne spoločnosti.

Na záver: Obchodný register prestal posielať výpisy o zápise spoločnosti do ORSR, takže tieto si môžete vyzdvihnúť u ktoréhokoľvek notára, alebo na pošte za poplatok 4,50 EUR. Tento výpis je použiteľný na právne účely.