Založenie s.r.o. – Časté Otázky

Za ako dlho vám pripravíme novú s.r.o.?

Založenie novej s.r.o. trvá do 11 pracovných dní, vrátane všetkých súdnych poplatkov a s ľubovoľným počtom živností podľa vášho výberu.

 

Sídlo pre novú s.r.o. – Aké dokumenty?“

Potrebujete súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti. Vzor dokumentu vám pošleme. Zároveň, všetci väčšinový vlastníci nehnuteľnosti z listu vlastníctva, musia svoj súhlas potvrdiť úradne overeným podpisom na uvedenom dokumente.

 

Sídlo novej s.r.o a trvalé bydlisko

Sídlo novej s.r.o. ak nie je majetkom spoločnosti, žiadne riziká pri negatívnom výsledku podnikania nevyplývajú.

 

Koľko živností na jednej s.r.o.?

Počet voľných, viazaných a remeselných živností je ľubovoľný.

 

S.R.O. a živnosť na jednom mene?

Jedna osoba môže mať pri svojom mene živnosť, s.r.o. neplatcu, ale aj platcu DPH

 

Koľko spoločníkov v jednej s.r.o.?

S.R.O. môže mať minimálne 1 spoločníka, avšak maximálne 50.

 

Minimálne základné imanie s.r.o.?

Minimálne základné imanie je 5000€.

Nemusíte splatiť na bankový účet v spoločnosti, postačí vyhlásenie správcu vkladu (tento dokument len podpíšete).

 

Konateľ a spoločník jedna osoba?

Konateľ a spoločník nemusí byť tá istá osoba.

 

Registrácia na Daňovom úrade?

Všetko potrebné vybavíme za vás. Kartička DIČ vám príde doporučene poštou na adresu sídla spoločnosti.

 

Nová s.r.o. a platca DPH?

pridelenie platcovstva DPH sa žiada na príslušnom daňovom úrade v mieste sídla spoločnosti. Daňový úrad komunikuje s konateľmi spoločnosti a preveruje si ich podnikateľskú históriu. Pokiaľ mali niekedy nedoplatky na DU, tak pridelenie platcovstva DPH bude značne skomplikované. Ďalej sa preveruje či je možné v danom druhu podnikania dosiahnuť zákonom stanovený obrat cca 49700,- € za obdobie 12 za sebou nasledujúcich mesiacov. Pokiaľ je tu veľká pravdepodobnosť takého obratu, daňový úrad nebude robiť problémy s pridelením platcovstva DPH. Spoločnosť sa po pridelení stáva mesačným platcom DPH.

 

Bankový účet pre s.r.o.?

S.R.O. vedie podvojné účtovníctvo a s bankovým účtom pre túto s.r.o. pridelenom.

 

Potrebujem súhlas správcu dane?

Áno, ale len v prípade, že ste dlžníkom a príslušný Daňový úrad Vám vydá potvrdenie so súhlasom zápisu Vašej spoločnosti do Obchodného registra. Príslušný registrový súd v informačnom systéme si sám preveruje spoločníka/ov, či nemajú nedoplatky voči inštitúciám, ako je Daňový úrad a Sociálna poisťovňa, prípadne či voči ním nie je vedená exekúcia.

 

Čo potrebujem pre zápis viazanej alebo remeselnej činnosti?

Pri remeselných alebo viazaných živnostiach treba mať ustanoveného zodpovedného zástupcu, ktorý disponuje oprávnením na vykonávanie danej činnosti ako napríklad : výučný list, maturita, preukázanie praxe, vysokoškolský titul a pod..

 

Kto je zodpovedná osoba?

Zodpovednou osobou je človek, ktorý sa stáva garantom, že danú činnosť budete vykonávať správne. Nemusí byť konateľom ani spoločníkom a je vedený len na živnostenskom úrade.