Založenie živnosti

Chcete podnikať ako živnostník – fyzická osoba SZČO?  Nechajte to na Nás!

Založenie živnosti vybavíme za Vás len na základe plnej moci za cenu od 25,- EUR.

Výhody plynúce zo Založenia živnosti našou spoločnosťou:

  • bezplatné poradenstvo
  • u nás neplatíte správny poplatok vo výške 5,- EUR pre vydanie každého voľného predmetu podnikania – voľné predmety zdarma
  • pomôžeme Vám z výberom predmetov podnikania
  • môžete uviesť ľubovoľný počet voľných živností
  • pri viazaných a remeselných živnostiach Vám poradíme, čo všetko je k týmto živnostiam potrebné
  • garantujeme 50% zľavu zo správneho poplatku pre vydanie každého remeselného alebo viazaného predmetu podnikania
  • ušetríme Vám váš drahocenný čas strávený vybavením a vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  • zabezpečíme registráciu fyzickej osoby na daňovom úrade, kartička DIČ Vám bude doručená poštou na Vašu adresu podnikania

Dodatočné náklady klienta pri založení živnosti:

  • overenie plnej moci na matrike – 2,00 EUR alebo u notára cca 2,90 EUR za podpis
  • zvýhodnený poplatok pre vydanie každej jednej remeselnej alebo viazanej živnosti – 7,50 EUR

 

Aký je postup ?

  • Vypíšte nám prosím dotazník, kontaktné údaje a v správe uveďte o aký druh služby máte záujem.
  • Na Vašu e-mailovú adresu Vám zašleme formulár pre založenie živnosti potrebný pre podanie návrhu na vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
  • Po zaslaní vyplneného formuláru Vám vypracujeme a mailom pošleme Plnú moc na úradné overenie pre Živnostenský úrad a Zmluvu o dielo s platobnými informáciami.
  • Po uhradení a pripísaní platby na náš účet Vám vybavíme živnostenské oprávnenie a následne ho aj prevezmeme.
  • Originál Osvedčenie o živnostenskom oprávnení spolu s faktúrou za vykonanú službu Vám pošleme na adresu uvedenú vo formulári.

Príklady vybavenia živnostenského oprávnenia.

Príklad 1

Vybavenie osobne Vybavenie našou spoločnosťou
10x voľné živnosti 50,- EUR 0,- EUR
2x remeselné živnosti 30,- EUR 15,- EUR
1x viazané živnosti 15,- EUR 7,50 EUR
Odmena 0,- EUR 25,00 EUR
Spolu: 95,- EUR 47,50 EUR

Ušetríte 47,50 EUR plus čas strávený vybavovaním na živnostenskom úrade.

Príklad 2

Vybavenie osobne Vybavenie našou spoločnosťou
10x voľné živnosti 50,- EUR 0,- EUR
Odmena 0,- EUR 25,00 EUR
Spolu: 50,- EUR 25,00 EUR

Ušetríte 25,00 EUR plus čas strávený vybavovaním na živnostenskom úrade.