Zápis s.r.o. do Obchodného registra

V prípade že ste si vypracovali dokumenty k založeniu Vašej spoločnosti svojpomocne a máte už vydané aj živnostenské oprávnenie, ponúkame Vám samotný zápis s.r.o. do obchodného registra za cenu 99,- EUR.

Pri využití služby „Zápis s.r.o. do Obchodného registra“, zabezpečíme pre Vás nasledovné:

    • Prevezmeme Vaše dokumenty potrebné pre zápis s.r.o.
    • Pripravíme a podáme návrh na zápis s.r.o. do ORSR
    • Prevezmeme za Vás výpis a potvrdenie o zápise s.r.o. do Obchodného registra, ktoré Vám následne prepošleme na Vašu adresu
    • Pripravíme Vám žiadosť k registrácii DIČ pre podanie na daňový úrad.

V cene 99,-EUR nie je zahrnutý zvýhodnený súdny poplatok vo výške 150,- EUR.
V prípade osobného podania je výška súdneho poplatku 300,- EUR.
Doba zápisu s.r.o. do ORSR pri elektronickom podaní
je do 10 pracovných dní.
Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky,
prípadne e-mailom.

UPOZORNENIE: Zhotoviteľ zápisu neručí za správnosť znenia vypracovaných dokumentov, ktoré podáva na zápis do obchodného registra, z dôvodu že tieto dokumenty neboli vyhotovené spoločnosťou TIMID s.r.o..