Zápis s.r.o. do Obchodného registra

V prípade že ste si vypracovali dokumenty k založeniu Vašej spoločnosti svojpomocne a máte už vydané aj živnostenské oprávnenie, ponúkame Vám samotný zápis s.r.o. do obchodného registra za cenu 74,- EUR.

Pri využití služby „Zápis s.r.o. do Obchodného registra“, zabezpečíme pre Vás nasledovné:

  • Prevezmeme Vaše dokumenty potrebné pre zápis s.r.o.
  • Pripravíme a podáme návrh na zápis s.r.o. do ORSR
  • Prevezmeme elektronické potvrdenie o zápise s.r.o. do Obchodného registra, ktoré Vám následne pošleme na Vašu emailovú adresu

  V cene 74,-EUR nie je zahrnutý zvýhodnený súdny poplatok vo výške 220,- EUR.
  Doba zápisu s.r.o. do ORSR pri elektronickom podaní
  je do 10 pracovných dní.
  Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky,
  prípadne e-mailom.

  UPOZORNENIE: Zhotoviteľ zápisu neručí za správnosť znenia vypracovaných dokumentov, ktoré podáva na zápis do obchodného registra, z dôvodu že tieto dokumenty neboli vyhotovené spoločnosťou TIMID s.r.o..